Visa

Zaměstnanecká karta – vše co potřebujete vědět


Zaměstnanecká karta – vše co potřebujete vědět!

Chcete do firmy přijmout cizince pocházejícího ze země mimo EU? Pokud se nejedná o zvláštní případy, které mají volný vstup na trh práce (studenti, rodinní příslušníci občanů EU, atd.), bude Váš kandidát nejspíše muset požádat o zaměstnaneckou kartu. V článku níže najdete vše o tom, pro koho je zaměstnanecká karta určena, na jaké pozice je možné zaměstnaneckou kartu vydat, jak dlouho celý proces trvá, či třeba jaké dokumenty jsou pro vydání zaměstnanecké karty potřeba. Zkrátka vše, co potřebujete o zaměstnanecké kartě vědět 🙂

Co je zaměstnanecká karta a pro koho je určena?

Zaměstnanecká karta je typ dlouhodobého pobytu pro občany tzv. třetích zemí (mimo EU), který jejího držitele opravňuje pobývat a pracovat v České republice.

Zaměstnanecká karta je vždy vydávána na jedno konkrétní místo u jednoho konkrétního zaměstnavatele. Z hlediska pracovního zařazení není zaměstnanecká karta však nijak limitována – lze ji tedy vydat na jakoukoliv pozici, která splňuje základní zákonné podmínky – výše mzdy apod. Zaměstnaneckou kartu je tedy možné vydat jak pro uklízečku s minimální mzdou i pro ředitele mezinárodní společnosti s tisíci zaměstnanců.

Nejnižší možný úvazek je 15 hodin týdně.

Jak zaměstnaneckou kartu získat?

Získání zaměstnanecké karty je poměrně složitý proces, který zahrnuje mnoho kroků jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Vždy je lepší si na získání zaměstnanecké karty najít někoho zkušeného, kdo Vám s celým procesem pomůže (kontaktujte nás zde), protože i malá chyba na začátku může vést k neudělení zaměstnanecké karty.

Pokud se však do celého procesu chcete pustit sami, případně zatím “jen” hledáte informace, níže uvádíme seznam postupných kroků potřebných získání zaměstnanecké karty.

1. Nahlášení volné pracovní pozice na úřadu práce

Prvním a velmi důležitým krokem je správné nahlášení volného pracovního místa na Úřad práce spolu s informací, že máte v plánu na dané pracovní místo zaměstnat cizince.

Hlášení volného pracovního místa probíhá prostřednictvím formuláře “Hlášenka volného pracovního místa”.

Hlášenka musí být vyplněna správným způsobem (na míru uchazeči). Tématu vyplnění hlášenky volného pracovního místa se budeme podrobně věnovat v dalších článcích, protože je to tématika poměrně obsáhlá.

Po podání hlášenky na Úřad práce je třeba počkat 30 dní, než volná pozice dostane speciální číslo, které je potřebné k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

2. Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

Jakmile má Váš kandidát k dispozici číslo volné pracovní pozice, může požádat o vydání zaměstnanecké karty. O zaměstnaneckou kartu se žádá buď prostřednictvím české ambasády v zemi původu cizince (existují výjimky z tohoto pravidla) či na Ministerstvu Vnitra ČR, pokud už má cizinec na území ČR povolen pobyt za jiným účelem.

K žádosti o zaměstnaneckou kartu je třeba doložit následující dokumenty:

  • formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu
  • formulář žádsoti o dlouhodobé vízum (pouze v některých případech)
  • pas
  • 2 pasové fotografie
  • potvrzení o ubytování 
  • pracovní smlouva (musí splňovat několik podmínek, o kterých podrobně napíšeme v dalších článcích)
  • potvrzení o vzdělání/kvalifikaci cizince
  • výpis z rejstříku trestů ze země původu cizince

Všechny předložené dokumenty musí být originály či notářsky ověřené kopie, musí být apostilovány či superlegalizovány (vě většině případů) a zároveň přeloženy do českého jazyka.

3. Čekání

Jakmile je žádost o zaměstnaneckou kartu podána, začně běžet zákoná lhůta k vydání rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty. Ta je v tuto chvíli 60 – 90 dnů. V závislosti na tom, na jaké ambasádě byla žádost podána však může vydání rozhodnutí o zaměstnanceké kartě trvat mnohem déle.

Ve chvíli, kdy je zaměstnanecká karta schválena, informuje ambasáda/MVČR cizince přímo. Pokud byla žádost o zaměstnaneckou kartu podána přes ambasádu, musí cizinec zajít na ambasádu pro vízum na 60 dnů, které ho opravňuje přijet do ČR.

4. Odevzdání biometrických údajů

Ve chvíli, kdy je zaměstnanecká karta schválena a cizinec je v ČR, musí zajít na MVČR odevzdat biometrické údaje (otisky prstů, foto). Od chvíle odevzdání biometrický údajů je teoreticky možné cizince zaměstnat, nicméně nejpozději k tomu samému dni musí proběhnout krok č.5.

5. Nahlášení nástupu cizince do zaměstnání

Zaměstnavatel je povinen nejpozději ke dni nástupu cizince do zaměstnání informovat o nástupu cizince krajskou pobočku Úřadu práce. Tato informace se podává na formuláři “Informace o nástupu do zaměstnání”.

6. Vyzvednutí vlastní zaměstnanecké karty

Vlastní zaměstnaneckou kartu si cizinec vyzvedává zpravidla za 2-3 týdny po odevzdání biometrických údajů.

Zaměstnanecká karta se zpravidla vydává na dobu dvou let (při pracovní smlouvě na dobu neurčitou) či na dobu trvání pracovního poměru.

Jak je patrné z textu výše, získání zaměstnanecké karty je velmi komplexním a komplikovaným procesem, kde i malá nepozornost například při vyplňování hlášenky volné pozice může vést k zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu. Vždy tedy doporučujeme se na nás obrátit a jednotlivé kroky s námi konzultovat.

My v Move To Prague relocation services máme za sebou několik stovek úspěšně schválených žádostí o zaměstnaneckou kartu a jsem schopní poskytnout vše od jednorázové konzultace k určitému tématu (třeba jak vyplnit hlášenku), přes kompletní zajištění celého procesu žádosti o zaměstnaneckou kartu či až po školení HR tak, aby si byla společnost schopna zaměstnanecké karty řešit sama interně.

Pokud máte jakékoliv dotazy či požadavky, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře vpravo či přes stránku kontakty, případně přímo konkrétního Visa Advisera přes stránku team.

Budeme se těšit 🙂

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *