Visa

Trvalý pobyt pro cizince


Téma trvalého pobytu pro cizince v České republice je poměrně obsáhlé a komplikované. V našem článku se ho snažíme zjednodušit a podat tak, aby bylo jednoduše pochopitelné pro každého. Čtěte dále a dozvíte se vše o trvalém pobytu cizinců v ČR.

Co je trvalý pobyt pro cizince?

Jako trvalý pobyt pro cizince je označováno Povolení k trvalému pobytu cizince vydávané Ministerstvem vnitra ČR. Jak přesně vypadá, jak ho získat, jak dlouho to trvá a jaké jsou k tomu potřeba dokumenty záleží na několika faktorech. Rozdělme si tedy cizince v ČR do následujících kategorií:

Občané EU
Rodinní příslušníci občanů EU (př. páry, kde jeden je občanem EU a druhý ne)
Občané třetích zemí (občané zemí mimo EU bez vazby na nějakého občana EU)

Trvalý pobyt pro občany EU

Občané EU teoreticky nepotřebují k pobytu na území ČR žádné speciální povolení k pobytu, automaticky se na ně totiž vztahují stejná práva a povinnosti jako na občany ČR. Co jediné musí oficiálně udělat je se do 30 dnů zaregistrovat na cizinecké policii (náš článek o CP zde). Pokud cizinci ze zemí EU plánují v ČR zůstat dlouhodobě, doporučujeme si požádat a Potvrzení o přechodném pobytu občana EU. Toto potvrzení opět vydávané Ministerstev vnitra není ze zákona pro cizince ze zemí EU povinné, nicméně je v některých případech nutností (př. registrace vozu v ČR, získání hypotéky u něktrých bank apod.). Více o tomto tématu v našem článku o Temporary Residence Certificate.

Pokud cizinec z jiné země EU pobývá na území ČR po dobu delší než 5 let, může požádat o vydání Povolení k trvalému pobytu občana EU. Podmínku pěti let pobytu na území je možné obejít pouze v případě, že cizinec v ČR pobývá jako rodinný příslušník občana ČR či jiného občana EU, který již má na území ČR povolený trvalý pobyt. V takovém případě je možné žádat o trvalý pobyt již po dvou letech.

Pokud cizinec splňuje podmínku pěti let (případně dvou let) pobytu, musí na MVČR dodat následující dokumenty.

 Trvalý pobyt občana EU – dokumenty

– vyplněný formulář žádosti,
– pas či národní ID,
– 2 pasové fotografie,
– potvrzení o ubytování,
– doklad o splnění podmínky pěti (dvou) let pobytu.

Seznam dokumentů nevypadá na první pohled příliš komplikovaně, nicméně MVČR občas umí žádost o trvalý pobyt pěkně zkomplikovat i cizincům z EU. Nejčastěji se setkáváme s problémy v oblasti potvrzení o ubytování a v oblasti prokazování splnění podmínky pěti let pobytu. Často totiž MVČR nestačí jako doklad o pěti letech pobytu to, že již máte vydané Potvrzení o přechodném pobytu občana EU (protože to, že potvrzení máte, neznamená, že jste na území skutečně pobýval). Často nestačí ani nájemní smlouvy za posledních pět let (protože opět neznamená – dle MVČR – že pokud máte nájemní smlouvu na byt v ČR, že zde fyzicky bydlíte).

Pokud chcete vědět, jaké dokumenty jsou pro MVČR většinou dostatečné jako důkazy o délce pobytu, napište nám, zavolejte nám či se zastavte u nás v kanceláři (viz Contacts) a my rádi otázky zodpovíme.

 Trvalý pobyt pro rodinné příslušníky občanů EU

V naší praxi se také často stkáváme s případy párů, kde jeden je občanem EU (ČR či dalších zemí) a druhý je občanem třetí země (mimo EU). V takovém případě je prvním krokem pro cizince ze třetí země získání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. Teprve po splnění několik podmínek může cizinec ze třetí země žádat o Povolení k trvalému pobytu.

Pravidla jsou obdobná jako pro získání trvalého pobytu pro občana EU (viz výše). Obecnou podmínkou je, že cizinec musí na území ČR pobývat alespoň po dobu pěti let. Pokud na území ČR pobývá jako rodinný příslušník občana EU (ale ne ČR – př. Australan pobývá na území se svou přítelkyní ze Španělska), tak zároveň musí nejprve občan EU získat trvalý pobyt. Pokud občan EU nemá povolení k trvalému pobytu, nemůže cizinec ze třetí země o trvalý pobyt žádat i kdyby zde byl již třeba deset let.

Pokud cizinec na území pobývá jako rodinný příslušník občana ČR, může o povolení k trvalému pobytu žádat po dvou letech přechodného pobytu, pokud byl alespoň jeden rok rodinným příslušníkem občana EU.

Pokud Vám pravidla přijdou poněkud komplikovaná, přijde Vám to správně – jsou. My se pomocí cizincům živíme již deset let, takže nás kontaktujte, pokud cokoliv není jasné, a my rádi pomůžeme i Vám!

 Trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU – dokumenty

Dokumenty potřebné k získání povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU jsou velmi podobném dokumentům k trvalému pobytu občana EU. Jedním základním rozdílem je, že kromě délky faktického pobytu v ČR, musí cizinec ze třetí země dokazovat i to, že je rodinným příslušníkem občana EU. Pokud se jedná o manžele či např. děti, je to většinou jednoduché díky oddacímu či rodnému listu. Pokud se vša k jedná např. “jen” o partnery, je třeba dokládat v podstatě stejné dokumenty jako pro získání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU – př. společné fotky, letenky, čestná prohlášení, doklady o sdílení nákladů na domácnos apod.

Oficiálně vypadá seznam potřebných dokumentů následovně.

– vyplněný formulář žádosti,
– pas,
– 2 pasové fotografie,
– potvrzení o ubytování,
– doklad o splnění podmínky pěti (dvou) let pobytu,
– doklad  o tom, že jste rodinný příslušník občana EU.

U povolení k trvalému pobytu občanů EU se jedná víceméně o formalitu, u trvalého pobytu pro rodinné příslušníky občanů EU už o formalitu nejde. Ministerstvo vnitra si může oba partnery pozvat na výslech, mohou Vás navštívit doma apod. Je tedy vždy lepší žádost připravit tak, aby s ním nebyly žádné problémy. Na toto jsme specialisté, vyplňte tedy formulář vpravo či dole pod článkem a nechte si od nás pomoci tak, aby byl Váš trvalý pobyt schválený.

Trvalý pobyt pro občany třetích zemí

Pokud jste občan třetí země (mimo EU) a zároveň nejse v žádném vztahu k občanů EU, získání trvalého pobytu je o dost komplikovanější.

Obecné pravidlo je stejné – o vydání povolení k trvalému pobytu cizince ze země mimo EU můžete požádat po pěti letech nepřetržitého pobytu v ČR. Ne vždy je ale pět let braných jako pět let – např. pobyty za účelem studia jsou počítány jednou polovinou. To znamená, že pokud tu např. cizinec z Ukrajiny pobývá pět let jako student, z hlediska trvalého pobytu zde pobývá pouze 2,5 roku. Kromě toho existují i další pravidla, která dělají získání trvalého pobytu pro cizince ze třetích zemí komplikovanějším. Např. maximální doba pobytu mimo ČR během těch pěti let apod.

Pokud chcete zjistit, zda se již pro trvalý pobyt kvalifikujete, kontaktujte nás (formulář vpravo či dole pod článkem, případně Contacts zde) a my to s Vámi rádi probereme.

 Trvalý pobyt cizince ze třetí země – dokumenty

Co se týče dokumentů, i zde je proces získání trvalého pobyto pro občany třetích zemí komplikovanější. Kromě správného počítání času (viz např. studenti výše), je třeba Ministerstvu vnitra dokládat i dva dokumenty, které občané EU a jejich rodinní příslušníci nepotřebují – doklad o dostatečných finančních prostředcích a doklad o znalosti Čj. Takto vypadá seznam dokumentů oficiálně.

– vyplněný formulář žádosti,
– pas,
– 1 pasová fotografie,
– potvrzení o ubytování,
– doklad o splnění podmínky pěti let pobytu,
– doklad  o dostatečném měsíčním příjmu,
– doklad o složení zkoušky z Čj.

Vzhledem k tomu, že téma získání trvalého pobytu pro cizince ze zemí mimo EU je velmi komlexní a komplikované, nemůžeme zde bohužel pokrýt vše do detailu. Pokud máte ale jakékoliv dotazy k tomuto tématu, kontaktujte nás a my rádi poradíme v rámci bezplatné konzultace či v rámci našich placených služeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *