Visa

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU


Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU je nejlepší a nejsilnější typ povolení k pobytu, který může cizinec stěhující se do ČR získat. Garantuje mu volný vstup na trh práce, obnovuje se pouze jednou za pět let, dává cizinci volnost. Pojďme se nyní podívat na to, jak povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU získat.

Kdo je občanem EU a kdo jeho rodinným příslušníkem

Než se pustíme do detailů získání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, je třeba si nejprve definovat, pro koho je tento typ povolení k pobytu vlastně určen.

Občanem EU je z hlediska cizineckého zákona myšlen občan jednoho z následujících států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie (do konce roku 2020), Španělsko, Švédsko.

Z hlediska povolení k přechodnému pobytu se stejná pravidla jako na občany EU vztahují i na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Občané výše uvedených států nepotřebují k pobytu, práci, podnikání, studiu apod. v České republice žádná povolení. Jediné, co musí ze zákona udělat je se do 30 dnů zaregistrovat na cizinecké policii. Tento proces v Praze popisujeme dopodrobna v angličtině v našem blogu zde https://movetoprague.com/foreign-police-prague/ , případně v Brně v češtině zde: http://movetobrno.com/2020/02/20/cizinecka-policie-brno/.

Pokud chtějí občané EU v ČR pobývat dlouhodobě (řekněme alespoň rok a více), doporučujeme zažádat o Potvrzení o přechodném pobytu, protože to může ušetřit některé starosti v budoucnu. Více o tomto tématu v angličtině zde: https://movetoprague.com/temporary-residence-certificate/.

Za rodinného příšlušníka občana EU je považován rodinný příslušník občana jakéhokoliv z výše uvedených států, který chce s tímto občanem v České republice dlouhodobě pobývat a sám není občanem EU.

Za rodinného příslušníka občana EU se v praxi nejčastěji považuje:

  • manžel/manželka (př. manžel je Fin, který žije v Praze a nyní si chce do ČR přivést svoji ženu z Ukrajiny)
  • dítě občana EU, které ale nemá EU občanství (ano, občas se to může stát, protože některé země například neumožňují mít dvojí občanství)
  • rodič občana EU, který ale nemá občanství EU (to se v praxi stává výrazně častěji)
  • partner/partnerka občana EU, který/á je s občanem ČR v dlouhodobém vztahu obdobém manželství (tzn. nemusí být manželé)

V praxi se nejčastěji setkáváme s prvním a posledním uvedeným případem. Vzhledem k tomu, že prokázání toho, že jste manželé je poměrně jednoduché (stačí mít superlegalizovaný či apostilovaný oddací list přeložený do Čj), zaměříme se v tomto článku převážně na poslední případ – získání Povolení k přechodnému pobytu pro přítele/přítelkyni občana EU.

Kde a jak žádat o vydání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU?

Jak jsme zmiňovali v úvodu článku, Povolení k přechodnému pobytu dává rodinnému příslušníkovi občana EU mnoho výhod oproti standardním typům víz a povolení k pobytu. První a zásadní výhodou je to, že se o toto povolení k pobytu žádá na území České republiky a žadatel (rodinný příšlušník občana EU) může v ČR zůstat po celou dobu trvání schvalovacího řízení.

Toto může působit jako drobnost, ale získání standardního víza či povolení k pobytu často trvá mnoho měsíců. Příprava potřebných dokumentů je třeba 1-2 měsíce, čekací lhůty na českých ambasádách (přes které se standardní žádosti musí podávat) jsou v řádech týdnů až měsíců, následné schvalování jaké trvá standardně minimálně 60-120 dnů. Bavíme se tedy třeba i o půl roce, kdy jsou třeba rodiny rozděleny (manžel už je v ČR s platným vízem, ale manželka a děti teprve čekají na schválení víza).

Toto čekání naštěstí u Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU odpadá, neboť se o vydání povolení žádá již v České republice a partneři tedy mohou zůstat spolu.

Jedinou podmínkou je, že rodinný příslušník občana EU musí v době podání žádosti pobývat v ČR legálně. Tzn. například u občanů USA, Austrálie, Kanady, Izraele, Japonska apod., kteří mají možnost v ČR zůstat po dobu až 90 dnů bez víza, musí tito stihnout požádat o Povolení k přechodnému pobytu v rámci těchto 90 dnů. U národností, které potřebují ke vstupu do ČR krátkodobé vízum (Indie, Rusko, Jižní Afrika apod.) musí tito požádat o Povolení k přechodnému pobytu v rámci platnosti jejich krátkodobého víza.

Vzhledem k tomu, že je toto téma velmi obsáhlé, článek bude doplněn v nejbližší době. Pokud budete mít do té doby jakékoliv dotazy, vyplňte formulář vpravo či jděte na stránku Contacts a kontaktujte nás, moc rádi Vám pomůžeme 🙂

Move To Prague relocation services – Váš specialista na získání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *