Visa

Pracovní povolení pro cizince


Pod pojem “pracovní povolení pro cizince” lze schovat spoustu věcí. V konečném důsledku jde ale vždy o jedno – jak legálně zaměstnat czince či jak být jako cizinec legálně zaměstnatelný. V článku níže si představíme čtyři základní typy pracovního povolení pro cizince.

Pracovní povolení pro cizince ze zemí EU

Dobrou zprávou je, že cizinci ze zemí Evropské unie žádné pracovní povolení nepotřebují. Zaměstnat je je možné v podstatě stejným způsobem jako občany ČR. Jediný rozdíl je v tom, že zaměstnavatel musí o nástupu cizince do zaměstnání informovat Krajskou pobočku Úřadu práce. Informace podává na formuláři “Informace o nástupu do zaměstnání”, který je ke stažení na našem dalším webu věnovaném přímo zaměsnávání cizinců: http://zamestnavanicizincu.cz/ke-stazeni/. POZOR, informace o nástupu musí být podána nejpozději v den nástupu.

Kromě podání informace o nástupu do zaměstnání platí pro zaměstnavatele i povinnost informovat Úřad práce o ukončení zaměstnání cizince. Zde je Úřad práce trochu benevolentnější a umožňuje informaci podat až osm dnů po ukončení pracovního poměru. Potřebné formuláře jsou opět ke stažení na odkazu výše.

Pracovní povolení pro cizince ze zemí mimo EU

S pracovním povolení pro cizince ze zemí mimo EU se to již začíná trochu komplikovat. Pro zjednodušení si rozdělme cizince do dvou kategorií:

1. Cizinci, kteří již na území ČR pobývají na základě jiného než pracovního víza.

Pokud již cizinec na území ČR pobývá na základě víza nebo povolení pobytu za jiným účelem než zaměstnáním (typicky třeba student, manžel/ka zaměstnaného cizince, podnikatel apod.), lze ho za určitých podmínek zaměstnat relativně snadno. Zcela snadno (tedy prakticky stejně jako u občanů EU výše) lze zaměstnat následující cizince:

  • student – musí se jednat o “pravého studenta”, tedy o studenta, který studuje obor akreditovaný MŠMT. Nejjednodušší cesta, jak poznat, zda se jedná či nejedná o “pravého studenta”, je podívat se mu na vízum. Pokud je ve vízum jako účel pobytu uveden kód 23 či 24, je to v pořádku. Pokud je ve vízu uveden kód 99, nejedná se o studium dle zákona o vysokých školách a takovéhoto studenta bohužel zaměstnat (jednoduše) není možné.
  • rodinný příslušník občana EU – zde se typicky jedná např. o amerického přítele Česky, Japonskou manželku Brita žijícího v ČR apod. Rodinní příslušníci občanů EU dostávají jako doklad o pobytu jakousi “modrou knížku” s označením “Povolení k přechodnému pobytu rodnného příslušníka občana EU”. Ať je cizinec odkudkoliv, pokud má tuto “modrou knížku”, je možné ho zaměstnat stejným způsobem jako občana EU. Podobné pravidlo platí i v případě, že daný cizinec ještě povolení k přechodnému pobytu nemá, ale již o něj požádal a má u sube potvrzení o podání žádosti.
  • cizinec s povoleným trvalým pobytem v ČR – cizince, který na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu je možné zaměstnat stejným způsobem jako občana EU.

Existují i další výjimky, kdy cizinec nepotřebuje žádné další povolení, k tomu, aby mohl v ČR pracovat, ale ty nejsou v praxi tak běžné. Pokud před sebou máte jiný případ a nevíte si rady, kontaktujte nás přes formulář vpravo či přes záložku Contacts a my Vám rádi poradíme.

Pokud cizinec nespadá do žádné z kategorií výše – tzn. není to student, ani rodinný příslušník občana EU, ani nemá povolen trvalý pobyt, je ho stejně možné zaměstnat, jen bude třeba projít určitým procesem.

Pokud chce cizinec změnit účel pobytu ze svého současného na zaměstnání (př. “nepravý student” chce přestat studovat a chce být naplno zaměstnán), může si zažádat o vydání zaměstnanecké či modré karty (viz níže).

Pokud si chce cizinec zachovat současný typ pobytu, ale zároveň k němu chce i pracovat (př. podnikatel chce nadále podnikat, ale zároveň chce i pracovat), může si zažádat o povolení k zaměstnání. Povolení k zaměstnání je možné vydat zejména následujícím kategoriím cizinců:

  • jednatel společnosti, který chce ve společnosti vykonávat i jinou činnost než jednatelskou – pokud je cizinec majitelem s.r.o. a na území ČR pobývá na základě podnikatelského víza, může být bez jakéhokoliv dalšího povolení zaměstnán na pozici jednatele. Pokud by však ve své společnosti chtěl vykonávat i jinou než jednatelskou činnost (př. s.r.o. podniká v oblasti účetnictví a jednatel by chtěl i sám poskytovat účetní poradenství), musí již na tuto pozici získat povolení k zaměstnání.
  • sezónní práce – v případě sezónních prací nemá smysl žádat o přechod na zaměstnaneckou kartu, neboť by její schvalování trvalo déle než následně samotná práce. V takovém případě je tedy lepší zažádat o povolení k sezónní práci.

2. Cizinci, kteří ještě na území ČR nepobývají

V případě cizinců, které chcete jako firma zaměstnat, ale ještě na území ČR nepobývají, se bohužel musíte připravit na ne zcela komplikovaný, nicméně poměrně časově náročný proces.

Nejčastější formou “pracovního povolení” pro výše uvedené cizince je tzv. zaměstnanecká karta, případně modrá karta. Vzhledem k tomu, že proces získání zaměstnanecké či modré karty sestává z několika kroků, připravili jsme o tomto procesu vlastní článek: Zaměstnanecká karta – vše co potřebujete vědět. Detailní návody včetně dokumentů ke stažení, slovníčku základních pojmů apod. najdete na našem webu věnovaném přímo zaměstnávání cizinců – http://zamestnavanicizincu.cz.

Doufáme, že tento článek vnesl do tématu pracovních povolení pro cizince v ČR alespoň trochu přehledu. Pokud však máte dotazy, napište nám přes formulář vpravo, napište či zavolejte přes stránku Contacts či nás kontaktujte přes web zamestnavanicizincu.cz. Rádi Vám pomůžeme!

Move To Prague relocation services s.r.o. – Váš expert na pracovní povolení pro cizince.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *