Visa

Oznámení o nástupu do zaměstnání


Oznámení o nástupu cizince do zaměstnání je povinen podávat každý zaměstnavatel, který zaměstnává cizince. Nezáleží přitom, zda se jedná o cizince ze zemí EU či ze zemí mimo EU. Jak oznámení o nástupu cizince do zaměstnání podat, na co nezapomenout a čeho se naopak vyvarovat shrnuje článek níže.

Oznámení o nástupu cizince do zaměstnání – kdo podává, jak a kam?

Oznámení o nástupu cizince do zaměstnání je dle zákona o zaměstnanosti povinen podat každý, kdo zaměstnává cizince. Nerozlišuje se mezi tím, jestli je zaměstnavatelem živnostník, s.r.o. či akciová společnost. Nezáleží ani na národnosti zaměstnance, stejné pravidlo platí pro zaměstnance ze zemí EU stejně jako pro zaměstnance ze zemí mimo EU.

Oznámení o nástupu cizince do zaměstnání se podává Krajské pobočce úřadu práce na speciálním formuláři, který je k online vyplnění na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Oznámení o nástupu cizince do zaměstnání musí být podáno nejpozději ke dni nástupu. Pokud má tedy cizinec nastoupit k 1.2., je nutné oznámení o nástupu doručit Úřadu práce nejpozději k 1.2. Může být samozřejmě doručeno dříve, ale ne později.

Oznámení o nástupu je možné podat osobně (většinou na podatelně) či elektronicky (na elektronickoou podatelnu).

Oznámení o nástupu do zaměstnání – cizinci z EU

Ať už zaměstnáváte cizince ze zemí EU nebo ze zemí mimo EU, principielně je postup stále stejný – je třeba vyplnit formulář, orazítkovat ho a včas podat ho na Úřad práce. Liší se v podstatě pouze dvě věci:

  1. Formulář oznámení o nástupu do zaměstnání – občané EU sdílejí formulář oznámení o nástupu do zaměstnání s rodinnými příslušníky občanů EU (např. tedy Čínská manželka Francouze žijícího v ČR více o tom, kdo je rodinný příšlušník a za jakých podmínek může pracovat v aj zde: https://movetoprague.com/partnership-visa-temporary-residence-permit-for-family-members-of-eu-citizen/) a dále s cizinci, kteří mají volný vstup na trh práce (více informací zde: https://zamestnavanicizincu.cz/volny-vstup-na-trh-prace/)
  2. Důležitost včasného podání oznámení o nástupu do zaměstnání – zákon se vztahuje na všechny stejně, pokud tedy podáte oznámení o nástupu cizince do zaměstnání pozdě, můžete jako zaměstnavatel dostat pokutu, případně se vystavovat dalším postihům. Na druhou stranu, z čistě praktického hlediska, u občanů EU je podání informace o nástupu do zaměstnání více méně statistickou záležitostí (abychom věděli kolik cizinců v ČR oficiálně pracuje a v jakých oborech). Jak se dočtete níže, u cizinců, kteří nejsou občany EU má ale oznámení o nástupu několik dalších souvislostí, které je třeba mít na paměti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *