Visa

Modrá karta – vše co potřebujete vědět


Modrá karta – jeden z nejméně využívaných typů povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, který však přináší svým držitelům mnohé výhody. Co to přesně je modrá karta, na jaké pracvoní pozice se vztahuje, jak ji získat a jaké přesně výhody přináší? Čtěte dále a vše se dozvíte.

Co je to modrá karta

Modrá karta je druh povolení dlouhodobému pobytu, které svého držitele opravňuje pobývat na území ČR a pracovat na jednom konkrétním pracovním místě. Je určen pro všechny občany třetích zemí (mimo EU), kteří splní níže uvedené podmínky:

  • mzda na dané pracovní pozici musí dosahovat alespoň 1,5 násobku průměrné mzdy v ČR (v roce 2019 cca 50 000 Kč měsíčně)
  • žadatel musí mít alespoň bakalářské vzdělání

Jak modrou kartu získat?

Získání modré karty je poměrně náročný byrokratický proces, ve kterém je snadné udělat chybu. Pokud jste tedy v oboru zaměstnávání cizinců noví, vždy doporučujeme využít našich služeb a mít o vše postaráno profesionály v oboru. Pokud se však do všeho chcete pustit sami, případně Vás toto téma jen zajímá (i když cizince zatím třeba nezaměstnáváte), toto jsou kroky, kterými je pro získání modré karty nutné projít:

1. Hlášenka volného pracovního místa

Prvním krokem v procesu získání modré karty je, že budoucí zaměstnavatel vytvoří hlášenku volného pracovního místa a “vyvěsí” ji na portálu Úřadu práce s úmyslem najímat cizince. Následně po dobu 30 dnů probíhá tzv. test trhu práce. V principu jde o to, že během těch 30 dnů mají možnost se na pozici přihlásit občané ČR a zbytku EU. Teprve pokud se v rámci EU nikdo vhodný nenajde, získá pozice speciální referenční číslo, které je nutné pro následné kroky (viz níže).

Hlášenka volného pracovního místa se standardně dělá “na míru” Vámi vybranému cizinci tak, aby se minimalizovala šance, že Úřad práce na dané místo někoho najde. Pokud chcete toto téma probrat do podrobna, kontaktujte nás.

2. Kompletace dokumentů pro modrou kartu

Třicet dnů, během kterých probíhá výše uvedený test trhu práce je ideálně možné využít pro kompletaci dokumentů potřebných pro podání žádosti o modrou kartu. Potřebné dokumenty jsou následující:

  • formulář žádosti o modrou kartu
  • pas
  • 2 pasové fotografie
  • Doklad o zajištění ubytování (“Potvrzení o ubytování”)
  • Pracovní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí
  • Doklad potvrzující dostatečné vzdělání (vysokoškolský diplom)
  • Výpis z rejstříku trestů – ze země původu a všech zemí, kde žadatel žil déle než šest měsíců v posledních třech letech

Všechny výše uvedené dokumenty musí být předloženy v originále či úředně ověřené kopii, všechny musí být v českém jazyce či úředně do češtiny přeloženy, dokumenty vydaném jiným státem než Českou republikou ve většině případů také potřebují ověření tzv. apostilou či superlegalizací. Zároveň by dokumenty (až na výjimky) neměly být starší 180 dnů.

3. Zajištění termínu na ambasádě/MVČR a podání žádosti o modrou kartu

Jakmile máte všechny výše uvedené dokumenty k modré kartě připravené, je třeba žádost o modrou kartu podat buď české ambasádě (v případě, že cizinec v ČR ještě legálně nepobývá) či Ministerstvu vnitra, oboru azylové a migrační politiky dle místa pobytu (pokud již cizinec na území České republiky legálně pobývá – například na základě jiného typu povolení k pobytu či dlouhodobého víza).

Vzhledem k tomu, že mnoho ambasád (i poboček MVČR) má termíny zabrané na týdny/měsíce dopředu, je vhodné požádat o termín k podání žádosti o modrou kartu již v průběhu testu trhu práce. Každá ambasáda má jiná pravidla rezervace termínů a ne vždy je to tedy takto možné.

Obecně vzato je možné žádost o modrou kartu podat pouze v zemi svého původu, případně v zemi, kde má cizinec povolen dlouhodobý či trvalý pobyt (př. Ukrajinec, který bydlí dlouhodobě v Polsku může žádost o modrou kartu podat buď na Ukrajině či v Polsku). Z tohoto pravidla existuje ale několik výjimek – kontaktujte nás pro více podrobností.

4. Čekání na schválení modré karty

Bohužel, ve vztahu k Ministerstvu vnitra ČR je čekání vždy základní ingrediencí jakýchkoliv procesů. Oficiální lhůta pro vydání rozhodnutí o modré kartě je 60 – 90 dnů. V praxi to může být méně, přesně tolik či mnohem více. Z naší zkušenosti vyplývá, že modré karty jsou většinou rozhodovány v uvedeném termínu či rychleji, nicméně ani delší trvání není výjimkou.

Výše zmíněná lhůta se prodlužuje (respektive se počítání lhůty zastavuje) v případě, že některý z předložených dokumentů není dle ministerstva v pořádku. V takovém případě může ministerstvo cizince vyzvat k opravě daného dokumentu či doložení dokumentu nového. Toto je standardní pro takřka všechny typy víz a povolení k pobytu, nicméně v případě modré karty může nastat poměrně zásadní komplikace, pokud bude chtít ministerstvo doložit nostrifikaci vysokoškolského diplomu.

Vzhledem k tomu, že zákonným požadavkem pro získání modré karty je alespoň bakalářské vzdělání, může si MVČR v případě pochybností o tom, zda daný cizinec tuto podmínku splňuje, vyžádat tak zvanou nostrifikaci. Nostrifikace je proces, na jehož konci je v ideálním případě potvrzení o tom, že vzdělání cizince v zahraničí je obsahově shodné se vzděláním, které by získal v ČR. Tento proces však může trvat i několik měsíců a schválení žádosti o modrou kartu tak notně zdržet.

Vzhledem k tomu, že téma modré karty je velmi obsáhlé, nezvládli jsme ho pokrýt najednou. V psaní tohoto článku budeme v nejbližší době pokračovat.

Pokud máte k tématu modré karty jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře vpravo či přes stránku Contacts, případně navštivte náš web zaměřený na zaměstnávání cizinců, kde proces modré karty také detailně popisujeme: http://zamestnavanicizincu.cz/modra-karta.

Move To Prague relocation services – Váš specialista na modré karty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *