Visa

Pracovní vízum – co to je a jak ho získat


Hned na úvod článku o pracovním vízu musíme předestřít, že termín “pracovní vízum” v českém imigračním právu neexistuje. Pokud se chce cizinec přestěhovat do České republiky za prací, má nicméně několik různých možností. Postupně si je v tomto článku projdeme všechny.

Zaměstnání cizince vs podnikání cizince

Než se pustíme dál, je třeba si říci, že je velký rozdíl mezi povinnostmi cizince i jeho “zaměstnavatele” ve chvíli, kdy cizinec žádá o vízum za účelem zaměstnání v ČR nebo za účelem podnikání v ČR. V případě zaměstnání cizince připadají prakticky veškeré povinnosti na zaměstnavatele, v případě podnikání naopak na samotného cizince.

Pojďme si nyní představit jednotlivé varianty “pracovních víz” pro cizince. Začněme tím častějším a z našeho pohledu více odpovídajícím výrazu “pracovní vízum”.

“Pracovní vízum” – jak přivést cizince do ČR za prací

Pokud se chce cizinec ze třetí země (všechny země mimo-EU) přestěhovat do ČR za zaměstnáním, má několik možností. Níže tyto možnosti rozdělujeme dle plánované délky pobytu.

 Krátkodobé vízum – zaměstnání do 90 dnů

Pokud je plánovaná doba výkonu práce/pobytu cizince v CŘ kratší než 90 dnů, žádá si cizinec o takzvané krátkodobé (nebo také “Schengenské” vízum). O toto vízum cizinec obecně žádá buď na České ambasádě v zemi původu (př. Egypťan v Egyptě) nebo přes VFS centrum. VFS je soukromá společnost zajišťující zpracování žádostí o krátkodobá víza tam, kde by kapacita ambasády nestačila.

Z hlediska zaměstnání má cizinec žádající o krátkodobé vízum v principu dvě možnosti.

1.Krátkodobé vízum za účelem zaměstnání.

2. Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání.

Ani jedna z těchto variant není moc praktická, neboť samotná příprava na získání víza a jeho následné schválení samo o sobě může trvat déle, než plánované zaměstnání. Tyto varianty se tedy využívají ve specifických případech, často bohužel i k podvodům na cizincích, kteří nejrůznějším “agentům” zaplatí tisíce EUR za získání “pracovního víza”, které jim je bohužel však v podstatě k ničemu.

Dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt – zaměstnání nad 90 dnů

Pokud chce být cizinec v České republice zaměstnán na dobu delší než 90 dnů, má již výrazně více možností. Jak moc je která možnost pro cizince vhodná záleží na mnoha faktorech jako je národnost cizince, místo pobytu cizince, zda jsou v dané zemi zavedeny kvóty na počty žádostí, jak rychle je třeba sem zaměstnance dostat apod.

V případě, že chcete cizince do České republiky přestěhovat za prací na delší dobu, rozhodně doporučujeme napsat nám zprávu prostřednictvím formuláře níže a vybrat s námi ideální variantu. Článek pokračuje pod formulářem.

Vízum za účelem sezónního zaměstnání

Tato varianta dlouhodobého víza je v českém právu poměrně novou záležitostí, zároveň prošla k 1.7.2023 drobnými úpravami. Oficiálně je tato možnost určena pro pokrytí “sezónní potřeby” zaměstnanců – př. sběrači ovoce, číšníci apod.

Maximální doba platnosti tohoto typu víza je 9 měsíců. Platnost tohoto víza nelze prodloužit a zároveň z tohoto typu víza není možné přejít na jiný typ víza či povolení k pobytu (s výjimkou modré karty). V praxi to tedy znamená, že zaměstnanec přijede na 9 měsíců, odvede svou práci a následně se musí vrátit do země původu, i kdyby pro něj měl práci na další rok.

V naší praxi tuto variantu moc neřešíme, ani z různých důvodů nedoporučujeme.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je v praxi nejběžnější varianta povolení k pobytu za účelem zaměstnání cizince v ČR. Je to také asi varianta nejblíže termínu “pracovní vízum”, i když se technicky nejedná o vízum (což je pouze vylepený štítek v pasu cizince), ale o povolení k dlouhodobému pobytu (což je plastová kartička podobná českému OP).

Zaměstnanecká karta je určena pro všechny národnosti, pro všechny pracovní pozice (od uklízečky, pracovníky na stavbě, přes číšníky, kuchaře, po IT specialisty, vývojáře softwaru či generální ředitele společností), i pro všechny výše mezd.

Zaměstnanecká karta se prakticky vždy vydává na jedno pracovní místo u jednoho zaměstnavatele.

Celý proces získání zaměstnanecké karty včetně potřebných dokumentů, časové náročnosti apod. popisujeme v článku Zaměstnanecká karta – vše co potřebujete vědět.

Modrá karta

Modrá karta je principiálně podobná zaměstnanecké kartě – také je to druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání v ČR, také je nejčastěji vydávána na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Na rozdíl od zaměstnanecké karty jsou však omezeny vstupní podmínky, a to následovně:

  • nabízená mzda musí být alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné české mzdy,
  • minimální vzdělání kandidáta musí být Bakalářské.

Zároveň modrá karta nabízí poměrně dost výhod typu snadnější podání žádosti, platnost až na tři roky (vs 2 roky u zaměstnanecké karty), snadnější pohyb v rámci EU apod.

I z těchto důvodů doporučujeme se v případě, že přemýšlíte o zaměstnání cizince, obrátit na nás, abychom vybrali nejlepší variantu pro Vás a vašeho zaměstnance.

Více informací o modré kartě naleznete v našem anglickém článku Blue Card

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v praxi není úplně běžná, neboť ji lze použít pouze v případě, že chcete v rámci české pobočky zaměstnat cizince, který již pracuje na Vaší zahraniční pobočce. Jak Vy, jakožto zaměstnavatel, tak i samotný cizinec musíte také splnit mnoho podmínek. Zároveň status zaměstnance v ČR je poměrně dost odlišný od klasické zaměstnanecké či modré karty.

Pracovní vízum – vízum za účelem podnikání v ČR

V naší praxi pracujeme jak s českými společnostmi, tak i se soukromými klienty z řad cizinců. Zejména anglicky hovořící cizinci používají termín “work visa”, který se dá přeložit jako “pracovní vízum”. Ve velké části případů tím myslí ale právě vízum za účelem podnikání.

Vízum za účelem podnikání je určeno pro cizince, kteří chtějí v ČR podnikat – ať už jako OSVČ nebo jako jednatelé s.r.o. Cizinec by tedy neměl pracovat “full-time” u jedné společnosti, jako se tomu často děje u českých OSVČ.

Nejenže se také může jednat o tzv. Schwarz-systém, ale zároveň bude pro takového cizince takřka nereálné vízum za účelem podnikání získat.

Doufáme, že tento článek dostatečně osvětlil problematiku “pracovního víza” pro cizince a že je vše nyní o něco jasnější. Pokud máte jakékoliv dotazy či chcete s jakýmkoliv z výše uvedených procesů pomoci, vyplňte formulář níže a my Vám rádi odpovíme/pomůžeme 🙂

Move To Prague relocation experts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *