Visa

Apostila


Apostila – slovo, se kterým se v běžném životě moc nesetkáte. Velmi důležitá je apostila ale pro všechny, kdo se stěhují z nebo do České republiky. Apostila totiž zajistí, že doklad vydaný v jednom státě bude platný i ve státě jiném. V článku níže se dozvíte, co přesně apostila je, jak funguje, kde ji získat a mnoho dalšího.

K čemu je apostila – praktický příklad

Ačkoliv se v Move To Prague relocation services věnujeme zejména stěhování cizinců do České republiky a pracujeme tedy zejména s cizozemskými dokumenty, bude jednodušší si vše vysvětlit na příkladu českého dokumentu. Řekněme tedy, že se pan Karel chce stěhovat do Brazílie a k získání víza do Brazílie potřebuje předložit svůj český vysokoškolský diplom.

Ačkoliv v ČR všichni víme, jak má český diplom vypadat, je nepravděpodobné, že to bude vědět imigrační úředník v Brazílii. K prokázání toho, že se jedná o pravý diplom a ne dokument, který si Karel vytiskl u sebe doma na tiskárně, slouží právě tzv. apostila.

Jak apostila vypadá

Apostila má v různách zemích různé podoby (v některých zemích se jedná o nálepku, která se nalepí na orignální dokument, jinde se jedná o samostatnou stránku, která se s originálním dokumentem sešije apod.), nicméně existují prvky, které musí být u všech apostil shodné. Těmito prvky, které dělají apostilu apostilou jsou následující:

  • apostila musí být vždy ve tvaru čtverce – pokud je to tedy nálepka, musí být čtvercová, pokud je to samostatná stránka, musí být také v čtvercové formě, atd.
  • apostila musí vždy obsahovat francouzský nápis “Convention de La Haye du 5 octobre 1961
  • následně musí obsahovat 10 číslovaných bodů typu jaká země apostilu vydává, kdo jí podepsal apod.

Vzor apostily je i titulárním obrázkem tohoto článku.

Kdo apostilu vydává

Apostila byla zavedena tak zvanou Haagskou úmluvou v roce 1961. Tato úmluva byla podepsána zhruba stovkou zemí. V každé zemi je stanovaný určitý úřad, který je apostilu oprávněn vydávat. V mnoha zemích (včetně ČR) se jedná o Ministerstvo zahraničních věcí, nicméně například v USA mohou apostilu vydávat i některé notářské kanceláře. Seznam všech úřadů oprávněných apostilu vydávat v jednotlivých členských zemí Haagské úmluvy je v angličtině k dipozici zde: https://hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.

V České republic apostilu vydávají Ministerstva spravedlnosti a zahraničních věcí (dle toho, o jaký dokument se jedná).

Ministerstvo spravedlnosti ověřuje zejména následující listiny:

  • dokumenty vydané soudy, notáři či exekutory

Ministerstvo zahraničních věcí ověřuje vše ostatní, zejména následující listiny:

  • rodný list, oddací list, doklady o ukončení studia (diplomy), výpisy z rejstříku trestů

Jak apostilu získat

Získání apostily není v principu komplikované, jen je potřeba myslet na někoilk věcí (například rodný list musí být před tím, než ho může Ministerstvo zahraničních věcí opatřit apostilou, ověřen nejrve obecním úřadem obce, který ho vydal). Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu budeme tento článek postupně doplňovat. Zatím je možné bližší informace najít například zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html či zde https://justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1. Děkujeme za pochopení.

Move To Prague relocation services – Váš specialista na apostily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *